Τεχνική Υποστήριξη για το ΟΠΣ Τεχνική Υποστήριξη για το ΟΠΣ

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα λειτουργικότητας, κατεβάστε και συμπληρώστε την εξής φόρμα αναφοράς προβλημάτων και στείλτε την στην ηλεκτρονική διεύθυνση ops@dgepcd.gov.cy.